Pierre Grosdemouge

Pierre Grosdemouge jest socjologiem. Jego badania dotyczą społecznych struktur pojmowania kultury i ich skutków społecznych, estetycznych i epistemologicznych. Analizuje zwłaszcza twórczość amatorów, marginalnych lub dopiero się pojawiających, jako przestrzeń negocjacji barier kulturowych. Prowadzi badania na ten temat w różnorodnych kontekstach takich jak: środowisko więzienne, praca społeczna, środowisko stowarzyszeniowe, społeczne sieci cyfrowe... Włącza się w nauczanie związane ze współczesną kulturą, wykłada socjologię sztuki i kultury na Uniwersytecie Lille 3 oraz Uniwersytecie Grenoble 2, a także pisze doktorat poświęcony tej tematyce. www.cultureordinaire.net / Twitter: @cultord
Website http://www.cultureordinaire.net

Stworzone przez Pierre Grosdemouge

Les carnets de résidence de Pierre Grosdemouge