Richard Louvet

Urodził się w 1979 r. Żyje i pracuje w Rennes. Jest artystą plastykiem pracującym w szczególności nad fotografią. Prowadząc własną działalność artystyczną wykłada jednocześnie na Uniwersytecie w Rennes 2 i w szkołach Lissa (szkoły wyższe sztuk użytkowych) w Rennes i w Nantes. Od 2005 r. jest członkiem kolektywu fotograficznego BIP. Richard Louvet rozwija twórczość artystyczną głównie w dziedzinie fotografii, którą uważa za obszar artystycznej wymiany i społecznych doświadczeń. Zarówno w fotografii codziennej, jak i studyjnej, mnoży punkty widzenia, różnicuje techniki i przekracza granice między fotografią dokumentalną a plastyczną. Odwołując się do obrazu, prawdziwie zaangażowanego politycznie, bada sumienie społeczeństwa w zetknięciu z jego reakcjami kulturowymi. www.wunderbar.fr
Website http://www.wunderbar.fr

Stworzone przez Richard Louvet

Les carnets de résidence de Richard Louvet