Zofia Dworakowska

Doktor nauk - antropolog kultury, teatrolog, badacz niezależnej kultury, działań lokalnych, perspektywy porównawczej animacji kultury, sztuk zbiorowych i innych sposobów zachęcania do uczestnictwa społecznego. Jest kierownikiem Zespołu Animacji Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Organizowała i prowadziła warsztaty, wymiany pracownicze i wycieczki studenckie w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez Programy Komisji Europejskiej. Koordynowała projekty finansowane ze środków Programu Leonardo da Vinci: HANDMADE - animacja kultury: uczenie się przez działanie, LOCALISE - podróż studyjna jako model badań, edukacji i działania w szkoleniu w animacji kultury i pracy w zbiorowości. Była także polskim koordynatorem DNA - Development of New Art - projektu finansowanego ze środków programu UE Kultura na lata 2007-2013.

Stworzone przez Zofia Dworakowska

Les carnets de résidence de Zofia Dworakowska