Ekspedycje

DOROTA POROWSKA
Warszawa, maj 2013
Interaktywna praca cyfrowa skłądająca się z fotografii, video, rysunków

Na Pradze starałam się nawiązać kontakt i współpracę z młodzieżą. Moim celem było stworzenie w dowolny sposób labiryntu, jako metafory mechanizmu kształtującego rzeczywistość i biograficzne/psychologiczne procesy jednostki. Wybrana metoda polegała na nauce akrobatycznych ewolucji stosowanych w teatrze, zawierających element ryzyka i opartych na pracy zespołowej.

Owocem pracy był krótki pokaz na podwórzu przy ul. Brzeskiej 15/17. W oczekiwaniu na zapadnięcie zmroku dzieci bawiły się w namalowanym na ziemi labiryncie. Z nastolatkami wykonywaliśmy akrobatyczne ewolucje przy mobilnej ścianie wykonanej z plastykowej folii, we mgle i przy blaskach latarki. Dorośli podziwiali spektakl. Po dwóch godzinach wszyscy niechętnie rozeszli się.

 

zostaw komentarz