Praga / Warszawa – Notatki & szkice

PIERRE GROSDEMOUGE

Warszawa, maj 2013
Teksty w języku francuskim i fotografie, 56 stron

 

Dokument ten proponuje serię „socjologicznych szkiców” przedmiotów i sytuacji, sporządzanych na gorąco podczas trzech tygodni pobytu w dzielnicy robotniczej Pragi w Warszawie (Polska). Stanowi część pracy badawczej dotyczącej społecznych sposobów istnienia przedmiotów codziennego użytku, rozpoczętej w Rennes (Francja). Artyści i badacze sporządzają notatki i szkice, aby uchwycić chwilę, gdy nie ma wystarczająco czasu na ustawienie płótna i sztalugi oraz gdy przeprowadzenie rozmowy i pogłębionego wywiadu okazuje się niemożliwe. Naszkicowane przedmioty ułatwiają rozpoczęcie refleksji na temat systemu własności, a zwłaszcza form własności wspólnej.

 

 

zostaw komentarz