Céline Laflute

Céline Laflute jest koordynatorką stowarzyszenia L’âge de la tortue [dosł. „Wiek żółwia”] i zapewnia ogólną koordynację projektu Ekspedycje. Pilotuje realizację projektów oraz regionalny i europejski rozwój działalności stowarzyszenia. W 2007 r. otrzymała dyplom Master 2 w dziedzinie kierowania projektami kulturalnymi (Uniwersytet w Paryżu X-Nanterre), a po ukończeniu studiów literatury rozwija karierę w sektorze kulturalnym i w środowisku żywego spektaklu, zapewniając opiekę administracyjną, realizacyjną i mediacyjną w ramach struktur stowarzyszeń i spółek. Jej droga wiodła od Opery Paryskiej do teatru ulicznego w paryskich ubogich dzielnicach. Wrażliwa na kwestię artystycznego przekazu oraz dynamiki terenu zwraca uwagę na artystyczne dokonania realizowane bezpośrednio w kontekście społecznym.
Website http://www.agedelatortue.org

Stworzone przez Céline Laflute

No posts.

Les carnets de résidence de Céline Laflute

© 2013 Ekspedycje. Wszystkie prawa zastrzeżone