Maurepas ! Work in progress

ZOFIA DWORAKOWSKA
Rennes, marzec 2013

Kolekcja składa się z części, które można porządkowaćna różne sposoby. Każda część może być czytana/oglądana oddzielnie lub łącznie z innymi częściami. Kolekcja stanowi strukturę otwartą – mogą się w niej pojawić nowe części, a obecne wersje mogą ulec zmianie. Kolekcja czerpie inspirację ze społecznych badań jakościowych, a zwłaszcza z autoetnografii i etnografii performatywnej.

 

Współpraca : Anna M. Bofarull, Nani Blasco, BIONIK DREAD, Flera Djema, Elton Koli, Romain Louvel, Richard Louvet, Anne-Catherine Pivard, RDH20, Shiranie Rajakumaran, Fériel Remadi, Alba Rodriguez Núñez, Aïcha Tavares.

 

Przymusowa obserwacja (Forced observation); Różne porządki (Different orders); Balkony (Balconies); Indywidualne ślady (Individual traces); Przeniesienie (Displacement), teksty w języku polskim pisane ręcznie

Performing Maurepas, kolorowe wideo HDi, (20 min)

Spread the love

Laisser un commentaire