Anthony Folliard

Anthony Folliard urodził się w 1981 r. w malutkiej gminie na armorykańskiej wsi. Debiutując wykształceniem naukowym, poświęca się sztukom graficznym w Quimper, a następnie w Rennes. W Akademii Sztuk Pięknych eksperymentuje z różnymi technikami i środkami wyrazu takimi jak: rysunek satyryczny, wydawnictwo, plakat, druk sitowy… Szkołę kończy w 2006 r. i udaje się do Berlina, gdzie spędza 14 miesięcy jako niezależny grafik i tworzy swoje pierwsze zbiorowe projekty przedstawień graficznych. Po powrocie do Rennes, w 2010 r. dołącza do Atelier du Bourg. Kolektyw składa się dziś z 4 artystów, których łączy wspólne pragnienie rozwijania podejścia współczesnego, rzemieślniczego i eksperymentalnego w kreacji wizualnej (druk sitowy, rysunek, ilustracja, grafika, samopublikowanie, scenografia, projektowanie stron internetowych…) antoooni.free.fr / tousdesours.over-blog.com / zeaquario.free.fr / www.atelierdubourg.fr
Website http://www.atelierdubourg.fr

Stworzone przez Anthony Folliard

Les carnets de résidence de Anthony Folliard