PROJEKT

Ekspedycje są eksperymentem na styku sztuki, badań nauk społecznych oraz edukacji socjalnej. Projekt europejskiej współpracy prowadzi zespół złożony z artystów, badaczy nauk społecznych, pedagogów oraz dzieci miast Tarragony w Hiszpanii (styczeń 2013 r.), Rennes we Francji (marzec 2013 r.) i Warszawy w Polsce (maj 2013 r.). Współpraca zaangażowanych aktorów i rodzin z dzielnic Ponent, Maurepas i Pragi ma na celu podkreślenie wartości ukrytych bogactw kulturalnych, często naznaczonych piętnem. Projekt ten wpisuje się w inicjatywę zmiany naszego spojrzenia na miasto poprzez:

– wznowienie refleksji nad uprzedzeniami dotyczącymi dzielnic zwanych ubogimi,
– nadanie tematu wyprawie etnograficznej i jego interpretację za pomocą aktualnych i czasem neokolonialnych postaw w ramach naszych dyscyplin (sztuka, nauka, edukacja).

Badania „terenowe” trzech miast zostaną zwieńczone, między innymi, wydaniem książki, przygotowaniem wystawy plastycznej, filmu dokumentalnego i międzynarodowego, wielodyscyplinarnego seminarium.

Pierwszy etap badania w marcu 2012 r. w dzielnicy Maurepas w Rennes

Od 9 do 18 marca 2012 r., zespół artystów i badaczy pracował z dziećmi i ulicznymi pedagogami w dzielnicy Maurepas. Przy okazji zajęć pedagogicznych prowadzonych na co dzień przez GRPAS, grupki dzieci w wieku od 6 do 12 lat mieszkających w Maurepas spotkały się z zaangażowanymi w projekt artystami i badaczami. Wspólnie stworzyli oni zespoły „odkrywców” i wzięli udział w ponownym odkrywaniu ich dzielnicy i miasta Rennes.

Odkrywcy obserwowali, opisywali i zbierali elementy codzienności Maurepas (przedmioty, sytuacje, rozmowy) przy pomocy różnych środków (malarstwo, fotografia, rysunek, dziennik, kartografia, nagrania dźwiękowe lub video). Wyjątkowość ich podejścia polegała na tym, że starali się wcielić w życie jedną metodę badania: zachowywali się tak, jakby obserwowali społeczeństwo zupełnie inne od tego, w którym żyli i w którym zostali wychowani. Tak, jakby byli badaczami z XVIII wieku odkrywającymi nieznane miasto. Punktem wyjścia była reguła gry polegająca na odmiennym spojrzeniu na swoje własne społeczeństwo. Zbieranie materiałów odbywało się poprzez wywiady z przedstawicielami różnych zawodów w dzielnicy (nauczycielami, handlowcami, lokalnymi urzędnikami, spotkania z mieszkańcami, rozpowszechnianie wytworów graficznych lub wizualnych, tworzenie map pokonywanych tras, robienie fotografii tradycyjnych, odgrywanie obserwowanych scen życia codziennego na Playmobil ©…Notatki z badań sporządzone w tym okresie stanowią ślady procesu pracy : przejdź do notatek z badań z marca 2012 r.
Począwszy od maja 2012 r. centrum sztuki La Criée udostępniło zasoby w ramach kulturalnej współpracy, by towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu muzeów (Muzeum Bretanii) i wystaw (w szczególności Dockers’ Museum Allan’a Sekula, które zaprezentowało zbiór osobistych przedmiotów artysty). Następnie miało miejsce publiczne przedstawienie rezultatów poszukiwań. Jego przedpremiera odbyła się w dzielnicy Maurepas 25 maja 2012 r. Projekt Ekspedycje miał na celu zarówno realizację i przedstawienie odkrytych zbiorów jak i przygodę samą w sobie, będącą doświadczeniem artystycznym, politycznym, naukowym i społecznym.
W ramach kontynuacji projektu plastyk Romain Louvel zaproponował instalację plastyczną zainspirowaną pracami wykonanymi podczas odkrywania miast przez dzieci, artystów, pedagogów i badaczy. Jest ona jednym z ważnych etapów projektu Ekspedycje. Została pokazana od 15 czerwca do 12 sierpnia w centrum sztuki La Criée pod nazwą Wystawa.

>>> Więcej szczegółów na temat Wystawy

 

Stworzyć zespół odkrywców…

Każde miasto utworzyło zespół odkrywców złożony z artystów, badaczy nauk społecznych, pedagogów i dzieci, które przez 3 tygodnie prowadziły poszukiwania w dzielnicy miasta. Na przykład zespół w Tarragonie składał się z dwóch artystów hiszpańskich, artysty francuskiego, polskiej aktorki, dwóch hiszpańskich badaczy, francuskiej badaczki, polskiej badaczki, pedagogów i dzieci pracujących i mieszkających w dzielnicy. Zespoły w Rennes i Warszawie powstały w podobnym składzie.

Każdy odkrywca w czasie badań w swoim mieście prowadził projekt, w czasie którego posługiwał się narzędziami, metodami i tematyką właściwą dla swojej pracy. Równolegle do osobistego projektu, każdy odkrywca został poproszony o wymyślenie narzędzia pracy umożliwiającego współpracę z innymi odkrywcami. To jedno z zadań projektu Ekspedycje: doświadczyć przeniesienia w warunki pracy innej osoby oraz odpowiedzieć na pytanie jak osoby o innych kulturach zawodowych mogą wyobrażać sobie i realizować współpracę. Każdy odkrywca przed wyruszeniem na miejsce poszukiwań jest więc zaproszony do wymyślenia narzędzia pracy (innego niż jego własne), które umożliwi mu skorzystanie z kompetencji, wiedzy i wrażliwości innych odkrywców, by stworzyć nowe formy współpracy.

…do badania naszych miast i ich przedstawiania

Podczas trzech miejskich badań, z których każde trwa trzy tygodnie, zespół odkrywców złożony z artystów, badaczy, dzieci pochodzących z badanych dzielnic i ulicznych pedagogów wyrusza na spotkanie rodzin, handlowców i przedstawicieli lokalnych władz trzech miast w celu zebrania informacji dotyczących:
– ich przekonań i wyobrażeń odnoszących się do codziennego życia w dzielnicach zwanych ubogimi,
– sposobu, w jaki ludzie Tarragony wyobrażają sobie te dzielnice w Warszawie i w Rennes, i na odwrót.

To podejście zmierza z jednej strony do wznowienia refleksji nad uprzedzeniami dotyczącymi dzielnic zwanych ubogimi, pozbawionej piętnującego sposobu myślenia. Z drugiej zaś strony podejście to inspiruje temat ekspedycje etnograficznej i jego interpretację za pomocą aktualnych i czasem neokolonialnych postaw w ramach naszych dyscyplin (sztuka, nauka, edukacja). Ten podwójny cel projektu Ekspedycje realizuje się przede wszystkim przez podkreślenie wartości kulturalnych zasobów dzielnic zwanych ubogimi.

 

Miasta projektu :

TARRAGONARENNESWARSZAWA

 

 

Projekt Ekspedycje jest organizowany przy współpracy z: 

– Centrum sztuki współczesnej La Criée (Rennes)
Fundacją Casal L’Amic (edukacja uliczna, Tarragona)
– Zespołem badawczym Le Commun : atelier badawczo-doświadczalne (socjologia, Montpellier, Saint-Denis, Grenoble, Rennes)
– Stowarzyszeniem Ariadna (zarządzanie projektami kulturalnymi, Tarragona)
– Stowarzyszeniem GRPAS (pedagogika społeczna, Rennes)
Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Kultury Polskiej
– Stowarzyszeniem L’âge de la tortue (twórczość artystyczna, ogólna koordynacja projektu, Rennes)
Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Rovira i Virgili w Tarragonie
– Stowarzyszeniem Künstainer (twórczość artystyczna, Tarragona)
– Organizacją pozarządową GPAS Praga Północ (pedagogika społeczna, Warszawa)
– Laboratoriami Sztuki: praktyczne i poetyckie (zespół sztuk plastycznych) i PREFics (socjolingwistyka miejska) na Uniwersytecie Rennes 2
– Fundacją Vlep[v]net –  ( zespołem artystów streetartowych, Warszawa )

 
Logo_organisateur_expeditions_NB

                           Projekt Ekspedycje jest finansowany przez:

 

Komisję Europejską – program „Europa dla obywateli”
Radę Regionalną Bretanii
Miasto Rennes
Radę departamentu Ille-et-Vilaine
Instytut Francuski

 
Logo-financeurs-expedition-NB

 

 

Partners of the project :

 

Logos-partenaires

 

 

 

 

 

 

Spread the love