Goro

Goro jest artystą stale poszukującym różnorodnych wizualnych wymiarów swojego miejskiego otoczenia. Na początku używał zwyczajnych technik sztuki ulicznej, aby stopniowo rozszerzyć je do technik używanych w przemyśle i na placach budowy. Jego twórczość cechuje się między innymi użyciem materiałów syntetycznych takich jak plastik, tektura, filmowa taśma magnetyczna, styrodur i światło chemiczne. Używając materiałów z odzysku pracuje w szczególności nad nową jakością artystyczną przedmiotów masowego użytku poprzez ich odwracanie, składowanie lub uszkadzanie. Poza instalacjami w przestrzeni publicznej, Goro tworzy także przedmioty zainspirowane miejskim trybem życia. Poświęca się także malarstwu, fotografii i rysunkowi. goro.bzzz.net

Stworzone przez Goro

Les carnets de résidence de Goro