Konferencj “Postać badacza”

Czwartek 30 stycznia w Piątek 31 stycznia 2014, Rennes

Postać badacza w relacji do terytorium:
ingerencje i  przemieszczenia.
Analizy działań w terenie, sztuce, naukach humanistycznych i społecznych.

Download the complete program

Wprowadzenie

Konferencja ta stanowi trzecie i ostatnie spotkanie refleksyjne zamykające europejski, interdyscyplinarny projekt Ekspedycje. Koncentruje się na motywie ekspedycji będącej doświadczeniem trzech pobytów zorganizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku i ma na celu dokonanie pierwszego podsumowania różnych etapów konstruowania wiedzy, jakie starano się zrealizować w ramach projektu. Postać badacza w  relacji do terytorium stanowiła oś, wokół której zbudowano całość projektu. Terytorium posiada tu szersze znaczenie, jako przestrzeń odkrywania, interpretacji, reprezentacji, języka, kreatywności, edukacji, ale także inwazji, kontroli,  napięć, wyjątkowości kulturowej i odmienności. Badanie tego terytorium pobudza formy współdzielonych refleksji nad przemianami miejsc i sytuacjami pracy w różnych dziedzinach i nad właściwościami dyscyplin.

Idea ekspedycji jest tu poddana podwójnej refleksji, epistemologicznej i metodologiczne oraz skłania do pytania o postać samego badacza. Jaki typ poznania wytwarza się w trakcie odgrywania postaci badacza? Czy stosunek do badanych terytoriów różnicuje się w zależności od jego przynależności społecznej, narodowej? Niezależnie od tego, czy refleksja opiera się na doświadczeniach w terenie, czy też na tekstach, dziełach sztuki i innych, naukowa ocena nieuchronnie bazuje na wcześniejszych wyobrażeniach, których ukazanie mogłoby być interesujące.

Mówiąc o badaniu, mówimy o formułowaniu słów, ram doświadczenia, w których badacz wezwany jest do zajęcia stanowiska w czasie, w którym tworzy opis. Mówiąc o formułowaniu słów, zmuszamy do myślenia o złożoności relacji (w każdym znaczeniu tego pojęcia) wobec rzeczywistości budowanych w nieuchronnie odrębnych światach językowych. Wobec tego, w jaki sposób następuje poznanie? Pytanie to prowadzi nas do zwrócenia uwagi na metodologiczną relację, jaką badacz nawiązuje z terytorium. Do jakiej historii dyscypliny odsyła nas to podejście? Jaką rolę przyjumjemy w cieniu i w świetle? To także pytanie krytyczne w stosunku do naszych dyscyplin, przejawiające się w sytuacji, w której projekt pociąga za sobą badaczy i w przypadku podróży się, jakich ta sytuacja wymaga. Pytanie to implikuje zderzenie poglądów różnych uczestników.

Dzień 1:
Université Rennes 2 – Salle des conseils – Budynek Présidence – 7 piętro – Campus Villejean – Place du recteur Henri Le Moal – CS 24307 – 35043 Rennes cedex

Dzień 2:
Maison des Sciences de L’Homme en Bretagne – 20 place de la gare – 35000 Rennes

Informacje na temat konferencji i zapisy (liczba miejsc ograniczona) u wiceprezydenta L’âge de la tortue:
Mail : agedelatortue@gmail.com / tel. +33 661 757 603 / tel. +33 950 185 165 / www.expedition-s.eu
Download the complete program

 

Spread the love

Laisser un commentaire