Książka Ekspedycje

Niniejsza książka przedstawia wyjątkowe doświadczenie na skrzyżowaniu sztuki, badań nauk społecznych i edukacji ludowej.

EKSPEDYCJE to projekt europejskiej współpracy realizowany w Taragonie w Hiszpanii, w Rennes we Francji oraz w Warszawie w Polsce, od grudnia 2012 r. do czerwca 2014 r. Projekt ten zgromadził interdyscyplinarny zespół złożony z artystów, badaczy nauk społecznych i pedagogów. Wspólnie wyruszyli oni na odkrycie zbyt często piętnowanych dzielnic robotniczych, pragnąc zaproponować nowy sposób ich przedstawiania i odnowienia naszych wyobrażeń o nich. Wraz z dziećmi mieszkającymi w dzielnicach Ponent w Taragonie, Maurepas w Rennes i na warszawskiej Pradze, odkrywcy poznawali codzienne życie mieszkańców i osób pracujących w tych dzielnicach.

Za pomocą prac artystycznych, naukowych i pedagogicznych niniejsza książka przedstawia główne kierunki refleksji obecne w „ekspedycjach”, takie jak: odkrywanie, terytorium, interdyscyplinarność i przemieszczanie się w praktyce zawodowej, obecność artystyczną, a także prezentację zdobytej wiedzy po powrocie z ekspedycji.

Spread the love

Laisser un commentaire