Romain Louvel

Urodzony w 1974 r., Romain Louvel jest artystą plastykiem i badaczem sztuk plastycznych. Mieszka w departamencie Loire-Atlantique. Swoje wykształcenie artystyczne w Paryżu i rosnące zainteresowanie edukacją socjalną skłaniają go do przemyślenia roli sztuki w społecznej rzeczywistości. W połowie lat 90-tych, eksperymentuje ze zbiorowymi przedsięwzięciami artystycznymi w przestrzeni publicznej. Stopniowo jego praca artystyczna zmierza w kierunku opracowania narzędzi przenikania i dyskretnego zakłócania rutyny życia codziennego w celu wydobycia niewidocznych elementów tworzących strukturę życia społecznego. Tworzy głównie obrazy, przedmioty i instalacje w przestrzeni społecznej i publicznej z udziałem znajdujących się w niej osób. W 2010 r. broni doktorat na temat „eksperymentalnej prowokacji”. Obecnie, pracuje w środowisku międzydyscyplinarnym gromadzącym badaczy, artystów i pedagogów ulicy. Rozwija praktykę sztuki generatywnej sytuacji zbiorowej, która pociąga za sobą nieprzewidziane przeniesienia i zmiany zwyczajów każdego człowieka.
Website http://assortiment2.free.fr

Stworzone przez Romain Louvel

No posts.

Les carnets de résidence de Romain Louvel

© 2012 Ekspedycje. Wszystkie prawa zastrzeżone